הפלטפורמה – מגזין חדש לתרבות ולספרות מבית ההוצאה 'קדימה'