בתחום מושבם של היהודים גור אלרואי כרך א'

בתחום מושבם של היהודים